La Pedagogia Waldorf i el nostre espai.

La pedagogia Waldorf

La pedagogia Waldorf és un corrent iniciat per Rudolf Steiner, que fundà una escola el 1919 a Sttugart per als fills dels obrers de la fàbrica Waldorf-Astoria (Alemanya).
Permet una mirada actualitzada que atén a les veritables necessitats de cada nen i nena, a cada edat, en cada temps i lloc on es trobi.
Des dels inicis s’han fundat milers d’escoles i s'han impulsat milers d'iniciatives Waldorf en els diferents continents, espais que neixen d’una associació de pares i mares, i que són administrades per ells i dirigides en allò pedagògic pel grup de mestres.
Segons R. Steiner hi ha tres fases a les quals hem de parar esment especial per a poder atorgar els continguts i les formes adequades, que desenvolupin i potenciïn les facultats que s’estan formant en l'infant en cadascuna d'elles:
Des del naixement fins als set anys – l’etapa de la imitació
Gràcies a la imitació, l'infant està aprenent el més important que aprendrà en tota la seva vida: el posar-se dempeus, l'adquisició del llenguatge i la capacitat de pensar. També aprèn els gestos i les actituds. Tot això ocorre mentre necessita l’energia per a acabar de construir el seu cos. Per això són tan importants el joc i el moviment, així com el respecte als ritmes biològics naturals.
De 7 a 14 anys – el cor de la infància
Ara han caigut les dents de llet. Aquesta és un senyal d’un canvi físic molt important. Aquelles energies usades en la construcció del cos poden utilitzar-se per a l’aprenentatge escolar.
En el primer septenni (0 a 7anys) la qualitat més important era la imitació, i ara és la imaginació. És important que els continguts respectin aquest nou univers imaginatiu.
Per això en els espais Waldorf  no solament hi ha moltes assignatures artístiques, sinó que cada contingut, cada gest, i tota la vida escolar en general s’impregna d’imaginació i de sentiment. Perquè això és el que necessiten els nens i nenes per a aprendre i perquè aquest aprenentatge sigui profund i veritable i no una  abstracta acumulació de dades i destreses, fàcilment oblidables.
De 14 a 21 anys – en l’adolescència és crucial desenvolupar la naixent capacitat de judici
Cada professor/a hauria de trobar creatives formes de presentar els seus continguts de manera que li permeti al jove tenir una experiència de la seva capacitat de jutjar, i de la seva capacitat de trobar les lleis darrere dels fenòmens.
Aquestes són les 3 etapes fonamentals del desenvolupament.

L'important en la pegagogia Waldorf és permetre que allò que fa el nen o la nena tingui significat per ell/a i se li doni el temps per viure-ho de manera plena. Quan un infant pot relacionar el que aprèn amb les seves pròpies experiències, el seu interès vital es desperta, la seva memòria s'activa, i allò que ha après es torna SEU.
Els espais Waldorf estan pensats fonamentalment per propiciar aquest tipus d'aprenentatge. 

Actualment, hi ha més de 2000 iniciatives i escoles Waldorf (primària, secundària i batxillerat) en més de 90 països de tot el món,que treballen des d'aquest enfocament educatiu reconegut per la UNESCO.


El nostre espai: "L'Iniciativa Waldorf a l'Anoia

 És un espai de joc i de creixença per a infants menors de 6 anys.

Ubicació: L'espai es troba situat al poble de Vilanova del Camí, a la zona del Parc Fluvial, a 5 minuts d'Igualada (Anoia).

Edats: actualment és un projecte de petit format que està pensat per acollir un grup reduït d'infants, en edats compreses des d'1 a 6 anys, és a dir, els que estan en el "primer septeni" del que parla Steiner. 

Característiques de l'espai: Disposa d'un espai interior (una aula acollidora amb material de joc i de manipulació, uns labavos amb canviador, i una petita sala per al descans), i un espai exterior tranquil, amb un pati, un hort i un galliner. Alhora, el parc fluvial ofereix un entorn ric en possibilitats per fer excursions i petites sortides a la natura.

El material: les joguines són senzilles i poc definides, i al mateix temps els materials són naturals, i permeten desenvolupar la fantasia de l’infant i afavorir les impressions sensorials harmòniques.

El dia a dia a L'Iniciativa Waldorf de l'Anoia
Es combinen activitats d'expansió i de moviment amb activitats de recolliment i concentració. Es treballa la capacitat d'observació i el valor del silenci. Algunes de les activitats són: música, aquarel·la, modelatge, fer pa, activitats de moviment, excursions, cura dels animals, etc… Tot això tenint en compte que l’infant no viu en el resultat de la seva obra, sinó en el procés creatiu. L'important és el camí.
Tal com dicta aquesta pedagogia, per als primers anys no s'imparteixen assignatures tancades ni activitats de lectoescriptura en sí, sino que el desenvolupament del llenguatge i del pensament es va teixint segons el ritme natural dels nens i nenes i d'una manera significativa mitjançant les diverses activitats que es duen a terme. Així allò que aprenen, ho aprenen de debò, i per sempre. I quan s'interessen per conèixer més coses sobre el llenguatge escrit o sobre qualsevol cosa del seu entorn proper és perquè realment estan preparats per aquell aprenentatge.
La cooperació entre les famílies i les educadores és també fonamental, ja que les famílies son part essencial del projecte (s'organitzen en comissions per fer material per l'espai, col·laborar en el manteniment, i administrar aspectes diversos del dia a dia, entre d'altres).

"L'Iniciativa Waldorf  de l'Anoia, és un espai de creixença que vol fomentar una infància feliç, intensa i rica en experiències vitals, on els nens i nenes adquireixin aprenentatges significatius per a la vida i on puguin desplegar tot el seu potencial.

Tots tenim un gran jardí dins nostre...Deixem-lo florir!